توضیحات

بازسازی خانه ها و ویلاها فرآیند بهبود یا به روز رسانی ساختار موجود برای ارتقای عملکرد، زیبایی و ارزش آن است. این شامل یک سری مراحل است که بسته به دامنه و پیچیدگی پروژه متفاوت است.