توضیحات

روف گاردن فضایی است عموما سرسبز که در پشت بام ساختمان ایجاد می شود. این راهی است عالی برای استفاده از فضای بدون استفاده در پشت بام یک آپارتمان. روف گاردن مزایایی مانند بهبود کیفیت هوا، کاهش هزینه های انرژی، ایجاد فضای تفریحی و افزایش جذابیت زیبایی یک آپارتمان را به همراه دارد.