توضیحات

روف گاردن نوعی فضای سبز است که در پشت بام ساختمان ایجاد می شود. طراحی روف گاردن به عوامل مختلفی مانند اندازه و شکل پشت بام، آب و هوا و کاربری مورد نظر از فضا بستگی دارد.