بارش سبز در زمینه طراحی و ساخت ویلاهای ارزنده که زیبایی را با عملکرد ترکیب می کنند، تخصص دارد. تخصص ما به ایجاد مناظر خیره کننده و طراحی و احداث محوطه های جذابی است که فضای زندگی را در ویلا ها را ارتقا می دهد.

خدمات ما:

1. طراحی و ساخت ویلا: تیم معماران و طراحان ما از نزدیک با مشتریان همکاری می کنند تا ویلای دلخواه و ارزنده شان گام به گام ساخته شود و اطمینان حاصل کنند که تمام جزئیات به دقت برنامه ریزی و اجرا شده است.

2. محوطه سازی: ما ویلا را جدا از محوطه نمی بینیم و اهمیت محوطه سازی را کمتر از طراحی و ساخت ویلا نمی دانیم. محوطه خود را به یک فضایخیره کننده تبدیل کنید. به باور ما ماندن در داخل بنای ویلا به تنهایی ارزش سرمایه گذاری و سفر را نخواهد داشت. بی تریدد بخش عمده ای از ارش و زیبایی یک ویلا به طراحی و کیفیت محوطه و فضای سبز آن بستگی دارد.

3. طراحی و احداث روف گاردن: