روف گاردن های عملکرد گرا

روف گاردن ها به طور فزاینده ای در مناطق شهری محبوب می شوند زیرا فضای سبزی را برای استراحت و لذت بردن از طبیعت فراهم می کنند. با این حال، بسیاری از روف گاردن ها به گونه ای طراحی نشده اند که قابل استفاده باشند. در اینجا چند راه برای طراحی روف گاردن برای استفاده [...]