طراحی و احداث فضای سبز

 تنوع گیاهی در احداث فضای سبز

1. افزایش زیبایی و جذابیت: تنوع گیاهی، رنگ ها، بافت ها و اشکال مختلفی را به فضای سبز اضافه می کند که این امر می تواند به طور چشمگیری زیبایی و جذابیت آن را افزایش دهد.

2. ایجاد زیستگاه های متنوع: تنوع گیاهی می تواند زیستگاه های متنوعی را برای انواع مختلف جانوران از جمله پرندگان، حشرات و گرده افشان ها ایجاد کند. این امر به حفظ تعادل اکوسیستم و افزایش تنوع زیستی در فضای سبز کمک می کند.

3. افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری ها: کاشت گونه های مختلف گیاهی در کنار یکدیگر می تواند به افزایش مقاومت فضای سبز در برابر آفات و بیماری ها کمک کند.

4. بهبود کیفیت هوا: گیاهان مختلف می توانند آلاینده های هوا را جذب و تصفیه کنند و به این ترتیب به بهبود کیفیت هوا در فضای سبز کمک کنند.

5. کاهش دمای محیط: گیاهان می توانند سایه ایجاد کنند و به تبخیر آب از سطح خاک کمک کنند که این امر می تواند به کاهش دمای محیط و ایجاد فضایی خنک تر در تابستان کمک کند.

6. صرفه جویی در منابع آب: برخی از گیاهان به آب کمتری برای رشد نیاز دارند. کاشت این گونه ها می تواند به صرفه جویی در منابع آب در فضای سبز کمک کند.

7. افزایش پایداری: تنوع گیاهی می تواند به پایداری فضای سبز در برابر تغییرات آب و هوایی و سایر تنش های محیطی کمک کند.

اصول انتخاب گونه های گیاهی:

انتخاب گونه های گیاهی مناسب برای احداث فضای سبز با تنوع بالا، به عوامل مختلفی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

  • شرایط آب و هوایی: باید گونه هایی انتخاب شوند که با شرایط آب و هوایی منطقه سازگار باشند.
  • نوع خاک: باید گونه هایی انتخاب شوند که با نوع خاک منطقه سازگار باشند.
  • میزان نور خورشید: باید گونه هایی انتخاب شوند که به میزان نور خورشید مورد نیاز برای رشدشان دسترسی داشته باشند.
  • میزان آبیاری: باید گونه هایی انتخاب شوند که با میزان آبیاری موجود در فضای سبز سازگار باشند.
  • کاربری فضای سبز: باید گونه هایی انتخاب شوند که با کاربری فضای سبز مانند فضای بازی کودکان، پارک جنگلی و یا باغ سازگار باشند.
  • اهداف زیبایی شناختی: باید گونه هایی انتخاب شوند که به اهداف زیبایی شناختی شما مانند ایجاد رنگ های خاص، بافت ها و یا اشکال مورد نظر شما دست پیدا کنند.

ایجاد تنوع در احداث فضای سبز:

برای ایجاد تنوع در احداث فضای سبز می توان از روش های مختلفی استفاده کرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

  • کاشت گونه های مختلف گیاهی: می توان از درختان، درختچه ها، گل ها، گیاهان پوششی و سایر گونه های گیاهی در فضای سبز استفاده کرد.
  • استفاده از رنگ ها، بافت ها و اشکال مختلف: می توان از گیاهان با رنگ های مختلف برگ ها و گل ها، بافت های مختلف برگ ها و اشکال مختلف گیاهان در فضای سبز استفاده کرد.
  • ایجاد لایه های مختلف گیاهی: می توان از درختان بلند، درختچه ها در ارتفاع متوسط و گیاهان پوششی در سطح زمین برای ایجاد لایه های مختلف گیاهی در فضای سبز استفاده کرد.